>>>
Начало / Всички / От Света / Югоизточна Европа има потенциал от 740 GW за ВЕИ

Югоизточна Европа има потенциал от 740 GW за ВЕИ

brightmags-com

Регионът на Югоизточна Европа има огромен потенциал за използване на ВЕИ. Това показват резултатите от ново проучване на Международната агенция по възобновяема енергия (IRENA).

Според доклада от проучването техническият потенциал за генериране на възобновяема енергия възлиза на 740 GW. Към момента потенциалът за вятърна (532 GW) и слънчева енергия (120 GW) до голяма степен не е усвоен.

Все пак, в резултат на по-честото пускане в експлоатация на ВЕИ и непрекъснатите технологични иновации в областта, се отчита рязък спад в разходите и подобрена рентабилност.

IRENA смята, че целият потенциал от слънчева и вятърна енергия на Югоизточна Европа може да бъде оползотворен по конкурентоспособен начин до 2030 г., а резултатите от това ще са:

  • достъпна енергия
  • нови работни места
  • подобрено качество на въздуха
  • помощ за изпълняването на международните задължения

Източник: remember.irena.org  и  ceznewsletter.bg

Снимка: brightmags.com

Подобни

...