>>>
Начало / Всички / От България / Всички те не плащат осигуровки – плащаме им ги ние! «Списък на държавната администрация»

Всички те не плащат осигуровки – плащаме им ги ние! «Списък на държавната администрация»

netinfo-bg-min

Целият «тоз народ» не плаща осигуровки, тоест плащаме им ги ние… В този списък не влизат:

  • чиновниците по министерствата,
  • полицаите,
  • военните, както и
  • общинските и областните администрации.

Освен осигуровките им и техните заплати също се плащат от нашите данъци – Държавния бюджет.

Държавна администрация:

01. Българска служба за акредитация – изпълнителна агенция към министъра на икономиката и енергетиката.
02. Изпълнителна Агенция железопътна администрация.
03. Изпълнителна Агенция по трансплантациите.
04. Държавна Агенция по туризма.
05. Изпълнителна Агенция по лозата и виното.
06. Изпълнителна Агенция по околна среда.
07. Изпълнителна Агенция морска администрация.
08. Агенция за социално подпомагане.
09. Държавна Агенция държавен резерв и военновременни запаси.
10. Агенция за ядрено регулиране.
11. Агенция по вписванията.
12. Агенция за икономически анализи и прогнози към министерство на финансите.
13. Държавна Агенция за метрология и технически надзор.
14. Агенция „Митници“
15. Краун Ейджънтс към Агенция „Митници“.
16. Агенция за държавни вземания.
17. Национална Агенция за приходите.
18. Агенция за приватизация.
20. Агенция по обществени поръчки.
21. Държавна Агенция за информационни технологии и съобщения.
22. Агенция по кадастъра.
23. Агенция за българите в чужбина.
24. Агенция за хората с увреждания.
25. Изпълнителна Агенция по лекарствата.
26. Агенция за държавен вътрешен контрол.
27. Сметна палата.
28. Агенция за финансово разузнаване.
29. Агенция по енергийна ефективност.
30. Държавна Агенция за младежта и спорта.
30. Агенция по заетостта.
31. Комисия за финансов надзор.
32. Комисия за регулиране на съобщенията.
33. Държавна комисия по стоковите борси и тържищата.
34. Комисия за защита на конкуренцията.
35. Държавна комисия за енергийно и водно регулиране.
36. Комисия по хазарта.
37. Държавна комисия по сигурността на информацията.
38. Комисия за защита на личните данни.
39. Висша атестационна комисия.
40. Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред.
41. Комисия за защита от дискриминация.
42. Комисия за координация на работата по борба с корупцията.
43. Комисия за защита на потребителите.
44. Парламентарна комисия по гражданско общество и медии.
45. Национална океанографска комисия.
46. Държавно-обществена консултативна комисия по проблемите на безопастността на движението по пътищата.
47. Комисия по здравеопазване.
49. Дирекция „Научни изследвания“.
50. Дирекция регионални служби по заетостта.
51. Дирекция национален и строителен надзор.
52. Дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“
54. Дирекция национална служба полиция.
55. Басейнова дирекция.
56. Дирекция пожарна безопастност и защита на населението.
57. Дирекция „Миграция“.
58. Дирекция „Информационен архив“.
59. Дирекция „Вътрешен контрол“ – министерство на финансите.
60. Дирекция „Външни финанси“.
61. Дирекция „Енергийна ефективност и опазване на околната среда.
62. Дирекция „Финанси на общините“ – министерство на финансите.
63. Дирекция „Държавни разходи“.
64. Национална служба за съвети в земеделието.
65. Национална ветеринарно-медицинска служба.
66. Национална разузнавателна служба.
67. Национална Служба за защита на природата.
68. Национална геоложка служба.
69. Национална Служба за растителна защита.
70. Служба по трудова медицина.
71. Национална Служба по зърното и фуражите.

Как мислите, има ли резерв за удовлетворяване исканията на лекари и учители, майки, пенсионери, бедни работещи и така нататък…? Способен ли е някой политик да извърши необходимите съкращения на дублиращите дейността си държавни служби за да оптимизира работата на държавната администрация в полза на данъкоплатците?

Добринка Петкова, във Фейсбук

Източник: onovini.com

Снимка: netinfo.bg

Подобни

...