>>>
Начало / Всички / От България / Всички сгради задължително със СЕЕ

Всички сгради задължително със СЕЕ

Саниране

Всички сгради в експлоатация ще подлежат на задължително сертифициране за енергийна ефективност (СЕЕ). Това предвиждат промени в Закона за енергийната ефективност, приети на второ четене от Народното събрание.

Изключение ще се прави за молитвени домове, промишлени и селскостопански сгради.

Собствениците на нови сгради са длъжни да придобият сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация в срок не по-рано от 3 и не по-късно от 6 години от датата на въвеждането й в експлоатация.

Сертификатът ще се актуализира при извършването на преустройство, реконструкция, основно обновяване или основен ремонт, когато се обхващат над 25 на сто от площта на външните ограждащи конструкции и елементи на сградата.

Периодични проверки на водогрейни котли в по-кратки срокове също са предвидени в приетите промени в закона.  Честотата на инспекциите е на всеки 6, 4 или 2 години, според вида на използваното гориво и инсталираната мощност на водогрейния котел.

Регламентирано е и прилагане на изискванията за енергийна ефективност и енергийни спестявания при:

  • възлагане на обществени поръчки
  • закупуването или наемането на сгради от публични възложители от централната администрация за доставка на продукти, свързани с потребление на енергия

Източник: CEZ Bulgaria Newsletter

 

Подобни

...